St. Jacobs Godshuys

Hoeve Duizend P(e)rijkels

Reeds in 1777 stonden er, volgens de kaart van Ferraris, gebouwen op de huidige locatie van hoeve De Prijkels, toen genaamd 'Sint-Jacobs Godshuys'. De huidige originele toegangsdreef en de omringende sloot waren toen al aanwezig.

Deze cluster van godshuizen, toen oorden van huisvesting voor genezing en herstel, waren eigendom van het toenmalige Sint-Blasiushospitaal van Deinze.


De gronden van de oorspronkelijke boerderij evolueerden van landbouw naar (cleane & rustige industriezone) dat de naam van de hoeve overnam: "De Prijkels".

In de laatste jaren had de Vlaamse cartoonist Kamagurka er ook zijn woonst. Zijn vorig atelier is nu de ruimte waar de meeste events in doorgaan.

Als je een event wilt bijwonen kun je hier een lokatieplannetje downloaden met de iets verborgen maar makkelijk bereikbare ligging en de parkeermogelijkheden,

of het hier direct online bekijken.